ADSL2

اینترنت پرسرعت +ADSL2

اینترنت پر سرعت +ADSL2

ADSL يا همان (Asymmetric Digital Subscriber Line) فناوري است كه براي برقراري ارتباط پرسرعت و بدون قطعي با اينترنت، طراحي و در اختيار كاربران خانگی شرکت قرار گرفته است. با بهره گيري از اين فناوري كاربران قادر خواهند بود تنها با استفاده از يك خط تلفن، به صورت دائم و با سرعتي بالا به اينترنت متصل شوند. در توضيح اين فناوري و استفاده ۲ منظوره از يك خط تلفن بايد گفت، اساس اين فناوري استفاده از فضاي خالي سيم هاي مسي تلفن است. بدين ترتيب كه سيم مسي تلفن همانند لوله ایست كه هنگام استفاده از تلفن براي مكالمه هاي صوتي، تنها قسمت اندكي از فضاي آن به كار گرفته و مشغول مي شود بدين صورت به سادگي مي توان از فضاي خالي آن براي انتقال داده ها بهره گرفت.
كاربران خانگی نيازي به استفاده از تجهيزات خاص و پيچيده اي ندارند و تنها با يك مودم ADSL و يك تفكيك كننده (splitter) مي توانند به سادگي به اين فناوري دست پيدا كنند. جهت استفاده همزمان از صوت و ديتا لازم است فركانسهاي گفته شده از هم تفكيك گردد که برای این منظور از اسپیلیتر استفاده می شود.

مهمترين ويژگيها و مزايای +ADSL2 عبارت است از:

  • ارتباط همیشگی، مطمئن و بی‌وقفه به اینترنت، بی‌نیاز به شماره‌گیری
  • سرعت بالا در تبادل داده‌ها، کاربردهایی چون کنفرانس ویدیویی و تلفن اینترنتی را فراهم می‌سازد
  • توانایی ارایه سرویس‌هایی مانند دولت الکترونیک، پزشکی الکترونیک، آموزش سمعی بصری، شبکه اختصاصی مجازی و غیره
  • توانایی استفاده همزمان از خط تلفن، و سرویس اینترنت

جدول تعرفه سرویس های +ADSL2

نام سرویسمدتحجمسرعتقیمت (ریال)
1 مگابیت برثانیه 25 گیگابایت ترافیک بین الملل1 ماهه25 گیگابایت1 مگابایت200,000
1 مگابیت برثانیه 75 گیگابایت ترافیک بین الملل3 ماهه70 گیگابایت1 مگابایت582,000
1 مگابیت برثانیه 150 گیگابایت ترافیک بین الملل6 ماهه150 گیگابایت1 مگابایت112,8000
1 مگابیت برثانیه 300 گیگابایت ترافیک بین الملل12 ماهه300 گیگابایت1 مگابایت211,2000
2 مگابیت برثانیه 40 گیگابایت ترافیک بین الملل1 ماهه40 گیگابایت2 مگابایت250,000
2 مگابیت برثانیه 120 گیگابایت ترافیک بین الملل3 ماهه120 گیگابایت2 مگابایت728,000
2 مگابیت برثانیه 240 گیگابایت ترافیک بین الملل6 ماهه240 گیگابایت2 مگابایت1,410,000
2 مگابیت برثانیه 480 گیگابایت ترافیک بین الملل12 ماهه480 گیگابایت2 مگابایت2,640,000
3 مگابیت برثانیه 55 گیگابایت ترافیک بین الملل1 ماهه55 گیگابایت3 مگابایت350,000
3 مگابیت برثانیه 165 گیگابایت ترافیک بین الملل3 ماهه165 گیگابایت3 مگابایت1,019,000
3 مگابیت برثانیه 330 گیگابایت ترافیک بین الملل6 ماهه330 گیگابایت3 مگابایت1,974,000
3 مگابیت برثانیه 660 گیگابایت ترافیک بین الملل12 ماهه660 گیگابایت3 مگابایت3,696,000
4 مگابیت برثانیه 65 گیگابایت ترافیک بین الملل1 ماهه65 گیگابایت4 مگابایت400,000
4 مگابیت برثانیه 195 گیگابایت ترافیک بین الملل3 ماهه195 گیگابایت4 مگابایت1,164,000
4 مگابیت برثانیه 390 گیگابایت ترافیک بین الملل6 ماهه390 گیگابایت4 مگابایت2,256,000
4 مگابیت برثانیه 780 گیگابایت ترافیک بین الملل12 ماهه780 گیگابایت4 مگابایت4,224,000
8 مگابیت برثانیه 40 گیگابایت ترافیک بین الملل1 ماهه40 گیگابایت8 مگابایت250,000
8 مگابیت برثانیه 55 گیگابایت ترافیک بین الملل1 ماهه55 گیگابایت8 مگابایت350,000
8 مگابیت برثانیه 100 گیگابایت ترافیک بین الملل1 ماهه100 گیگابایت8 مگابایت500,000
8 مگابیت برثانیه 300 گیگابایت ترافیک بین الملل3 ماهه300 گیگابایت8 مگابایت1,455,000
8 مگابیت برثانیه 600 گیگابایت ترافیک بین الملل6 ماهه600 گیگابایت8 مگابایت2,820,000
8 مگابیت برثانیه 1200 گیگابایت ترافیک بین الملل12 ماهه1200 گیگابایت8 مگابایت5,280,000
16 مگابیت برثانیه 65 گیگابایت ترافیک بین الملل1 ماهه65 گیگابایت16 مگابایت400,000
16 مگابیت برثانیه 100 گیگابایت ترافیک بین الملل1 ماهه100 گیگابایت16 مگابایت700,000
16 مگابیت برثانیه 200 گیگابایت ترافیک بین الملل1 ماهه200 گیگابایت16 مگابایت800,000
16 مگابیت برثانیه 100 گیگابایت ترافیک بین الملل3 ماهه100 گیگابایت16 مگابایت1,200,000
16 مگابیت برثانیه 600 گیگابایت ترافیک بین الملل3 ماهه600 گیگابایت16 مگابایت2,400,000
16 مگابیت برثانیه 300 گیگابایت ترافیک بین الملل6 ماهه300 گیگابایت16 مگابایت4,500,000
16 مگابیت برثانیه 1200 گیگابایت ترافیک بین الملل6 ماهه1200 گیگابایت16 مگابایت4,800,000
16 مگابیت برثانیه 600 گیگابایت ترافیک بین الملل12 ماهه600 گیگابایت16 مگابایت6,000,000
16 مگابیت برثانیه 1200 گیگابایت ترافیک بین الملل12 ماهه1200 گیگابایت16 مگابایت8,400,000
16 مگابیت برثانیه 2400 گیگابایت ترافیک بین الملل12 ماهه2400 گیگابایت16 مگابایت9,600,000

آستانه مصرف منصفانه:(Fair Usage Policy)

به حداکثر حجم مصرفی تعیین شده داخلی برای هریک از سرعت ها گفته می شود که به نام مقدار ترافیک FUP نیز نام برده می شود.

ضریب FUP (نسبت ترافیک بین المللی به داخلی)

در جهت تکریم مشترکین و افزایش سطح رضایتمندی، شرکت رایانت در نظر گرفته تا نیمی از سطح ترافیک FUP اختصاص یافته به هر سرعت را به حجم ترافیک بین المللی اختصاص دهد. یعنی به عنوان مثال در سرعت 16 مگابیت بر ثانیه از مجموع 800 گیگابایت ترافیک FUP تخصیص یافته نیمی از آن 400 گیگابایت ترافیک بین المللی به شما اختصاص می یابد.

نحوه مصرف ترافیک FUP:

به ازای هر 2 گیگابایت ترافیک داخلی مصرف شده 2 گیگابایت از مجموع ترافیک FUP و 1 گیگابایت از مجموع ترافیک بین المللی سرویس کاسته خواهد شد.

بطورمثال: درصورتیکه سرویس 8 مگابیت یکماهه با FUP معادل 400 گیگابایت توسط مشترک خریداری گردیده باشد، با استفاده 2 گیگ از محتواهای داخلی معادل دو گیگ از ترافیک FUP و 1 گیگ از مجموع ترافیک بین اللمللی سرویس ایشان کسر خواهد شد.

رسیدن به وضعیت FUP:

پس از اتمام حجم تبادل FUP تخصیص یافته سرعت سرویس به 128 کیلوبیت بر ثانیه کاهش می‎یابد.

خروج از وضعیت FUP:

مشترکین پس از رسیدن به وضعیت FUP یعنی (اتمام ترافیک و کاهش سرعت تا 128 کیلوبیت) می توانند پیش از پایان یافتن زمان سرویسشان با خرید بسته های ترافیک اضافه سرعت خود را مجدد به سرعتی که در ابتدا خریداری نموده بودند ارتقا دهند.

نکات مهم:

ترافیک کلیه سرویس های غیرحجمی مدت دار(سه ماهه، شش ماهه و یکساله) یکجا در اختیار کاربر قرار می گیرد.
با خرید سرویس های 3 ماهه از 3 درصد، 6 ماهه از 6 درصد و یکساله از 10 درصد تخفیف بهره مند خواهید شد.
بسته های اضافه ترافیک خریداری شده بدون هیچ محدودیت زمانی به تمامی دوره های بعد منتقل می شود.
حجم باقیمانده سرویس های عادی غیرحجمی به دوره ی بعدی منتقل نمی شود.
سرعت سرویس بر روی همان سرعتی که فروخته شده است محدود خواهد شد یعنی سرعت سرویس بیشتر از سرعت اسمی آن باز نیست، برای مثال کاربر با انتخاب سرویس ۸ مگ بصورت واقعی روی سرعت ۸ مگ ( ۹۵% تضمینی ) محدود خواهد شد و سرعتی بالاتر دریافت نخواهد کرد.
در صورت درخواست مشترک، هزینه نصب حضوری بر اساس مصوبه ۲۳۷ سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی ۱۵،۰۰۰ تومان می‌باشد. به مبلغ فوق نیز 9% مالیات بر ارزش افزوده اضافه خواهد شد .

موافقتنامه سطح خدمات (SLA)

برای کسب اطلاعات بیشتر با کارشناسان ما ، با شماره ویژه 01152211888 تماس بگیرید .

  • مبلغ ای پی ثابت بصورت ماهانه ۵۰,۰۰۰ ریال می باشد.

بسته های ترافیکی سرویس +ADSL2

trfic
اینترنت پرسرعت +ADSL2

اینترنت پر سرعت +ADSL2

ADSL يا همان (Asymmetric Digital Subscriber Line) فناوري است كه براي برقراري ارتباط پرسرعت و بدون قطعي با اينترنت، طراحي و در اختيار كاربران خانگی شرکت قرار گرفته است. با بهره گيري از اين فناوري كاربران قادر خواهند بود تنها با استفاده از يك خط تلفن، به صورت دائم و با سرعتي بالا به اينترنت متصل شوند. در توضيح اين فناوري و استفاده ۲ منظوره از يك خط تلفن بايد گفت، اساس اين فناوري استفاده از فضاي خالي سيم هاي مسي تلفن است. بدين ترتيب كه سيم مسي تلفن همانند لوله ایست كه هنگام استفاده از تلفن براي مكالمه هاي صوتي، تنها قسمت اندكي از فضاي آن به كار گرفته و مشغول مي شود بدين صورت به سادگي مي توان از فضاي خالي آن براي انتقال داده ها بهره گرفت.
كاربران خانگی نيازي به استفاده از تجهيزات خاص و پيچيده اي ندارند و تنها با يك مودم ADSL و يك تفكيك كننده (splitter) مي توانند به سادگي به اين فناوري دست پيدا كنند. جهت استفاده همزمان از صوت و ديتا لازم است فركانسهاي گفته شده از هم تفكيك گردد که برای این منظور از اسپیلیتر استفاده می شود.

مهمترين ويژگيها و مزايای +ADSL2 عبارت است از:

  • ارتباط همیشگی، مطمئن و بی‌وقفه به اینترنت، بی‌نیاز به شماره‌گیری
  • سرعت بالا در تبادل داده‌ها، کاربردهایی چون کنفرانس ویدیویی و تلفن اینترنتی را فراهم می‌سازد
  • توانایی ارایه سرویس‌هایی مانند دولت الکترونیک، پزشکی الکترونیک، آموزش سمعی بصری، شبکه اختصاصی مجازی و غیره
  • توانایی استفاده همزمان از خط تلفن، و سرویس اینترنت
تعرفه ها

جدول تعرفه سرویس های +ADSL2

نام سرویسمدتحجمسرعتقیمت (ریال)
1 مگابیت برثانیه 25 گیگابایت ترافیک بین الملل1 ماهه25 گیگابایت1 مگابایت200,000
1 مگابیت برثانیه 75 گیگابایت ترافیک بین الملل3 ماهه70 گیگابایت1 مگابایت582,000
1 مگابیت برثانیه 150 گیگابایت ترافیک بین الملل6 ماهه150 گیگابایت1 مگابایت112,8000
1 مگابیت برثانیه 300 گیگابایت ترافیک بین الملل12 ماهه300 گیگابایت1 مگابایت211,2000
2 مگابیت برثانیه 40 گیگابایت ترافیک بین الملل1 ماهه40 گیگابایت2 مگابایت250,000
2 مگابیت برثانیه 120 گیگابایت ترافیک بین الملل3 ماهه120 گیگابایت2 مگابایت728,000
2 مگابیت برثانیه 240 گیگابایت ترافیک بین الملل6 ماهه240 گیگابایت2 مگابایت1,410,000
2 مگابیت برثانیه 480 گیگابایت ترافیک بین الملل12 ماهه480 گیگابایت2 مگابایت2,640,000
3 مگابیت برثانیه 55 گیگابایت ترافیک بین الملل1 ماهه55 گیگابایت3 مگابایت350,000
3 مگابیت برثانیه 165 گیگابایت ترافیک بین الملل3 ماهه165 گیگابایت3 مگابایت1,019,000
3 مگابیت برثانیه 330 گیگابایت ترافیک بین الملل6 ماهه330 گیگابایت3 مگابایت1,974,000
3 مگابیت برثانیه 660 گیگابایت ترافیک بین الملل12 ماهه660 گیگابایت3 مگابایت3,696,000
4 مگابیت برثانیه 65 گیگابایت ترافیک بین الملل1 ماهه65 گیگابایت4 مگابایت400,000
4 مگابیت برثانیه 195 گیگابایت ترافیک بین الملل3 ماهه195 گیگابایت4 مگابایت1,164,000
4 مگابیت برثانیه 390 گیگابایت ترافیک بین الملل6 ماهه390 گیگابایت4 مگابایت2,256,000
4 مگابیت برثانیه 780 گیگابایت ترافیک بین الملل12 ماهه780 گیگابایت4 مگابایت4,224,000
8 مگابیت برثانیه 40 گیگابایت ترافیک بین الملل1 ماهه40 گیگابایت8 مگابایت250,000
8 مگابیت برثانیه 55 گیگابایت ترافیک بین الملل1 ماهه55 گیگابایت8 مگابایت350,000
8 مگابیت برثانیه 100 گیگابایت ترافیک بین الملل1 ماهه100 گیگابایت8 مگابایت500,000
8 مگابیت برثانیه 300 گیگابایت ترافیک بین الملل3 ماهه300 گیگابایت8 مگابایت1,455,000
8 مگابیت برثانیه 600 گیگابایت ترافیک بین الملل6 ماهه600 گیگابایت8 مگابایت2,820,000
8 مگابیت برثانیه 1200 گیگابایت ترافیک بین الملل12 ماهه1200 گیگابایت8 مگابایت5,280,000
16 مگابیت برثانیه 65 گیگابایت ترافیک بین الملل1 ماهه65 گیگابایت16 مگابایت400,000
16 مگابیت برثانیه 100 گیگابایت ترافیک بین الملل1 ماهه100 گیگابایت16 مگابایت700,000
16 مگابیت برثانیه 200 گیگابایت ترافیک بین الملل1 ماهه200 گیگابایت16 مگابایت800,000
16 مگابیت برثانیه 100 گیگابایت ترافیک بین الملل3 ماهه100 گیگابایت16 مگابایت1,200,000
16 مگابیت برثانیه 600 گیگابایت ترافیک بین الملل3 ماهه600 گیگابایت16 مگابایت2,400,000
16 مگابیت برثانیه 300 گیگابایت ترافیک بین الملل6 ماهه300 گیگابایت16 مگابایت4,500,000
16 مگابیت برثانیه 1200 گیگابایت ترافیک بین الملل6 ماهه1200 گیگابایت16 مگابایت4,800,000
16 مگابیت برثانیه 600 گیگابایت ترافیک بین الملل12 ماهه600 گیگابایت16 مگابایت6,000,000
16 مگابیت برثانیه 1200 گیگابایت ترافیک بین الملل12 ماهه1200 گیگابایت16 مگابایت8,400,000
16 مگابیت برثانیه 2400 گیگابایت ترافیک بین الملل12 ماهه2400 گیگابایت16 مگابایت9,600,000

آستانه مصرف منصفانه:(Fair Usage Policy)

به حداکثر حجم مصرفی تعیین شده داخلی برای هریک از سرعت ها گفته می شود که به نام مقدار ترافیک FUP نیز نام برده می شود.

ضریب FUP (نسبت ترافیک بین المللی به داخلی)

در جهت تکریم مشترکین و افزایش سطح رضایتمندی، شرکت رایانت در نظر گرفته تا نیمی از سطح ترافیک FUP اختصاص یافته به هر سرعت را به حجم ترافیک بین المللی اختصاص دهد. یعنی به عنوان مثال در سرعت 16 مگابیت بر ثانیه از مجموع 800 گیگابایت ترافیک FUP تخصیص یافته نیمی از آن 400 گیگابایت ترافیک بین المللی به شما اختصاص می یابد.

نحوه مصرف ترافیک FUP:

به ازای هر 2 گیگابایت ترافیک داخلی مصرف شده 2 گیگابایت از مجموع ترافیک FUP و 1 گیگابایت از مجموع ترافیک بین المللی سرویس کاسته خواهد شد.

بطورمثال: درصورتیکه سرویس 8 مگابیت یکماهه با FUP معادل 400 گیگابایت توسط مشترک خریداری گردیده باشد، با استفاده 2 گیگ از محتواهای داخلی معادل دو گیگ از ترافیک FUP و 1 گیگ از مجموع ترافیک بین اللمللی سرویس ایشان کسر خواهد شد.

رسیدن به وضعیت FUP:

پس از اتمام حجم تبادل FUP تخصیص یافته سرعت سرویس به 128 کیلوبیت بر ثانیه کاهش می‎یابد.

خروج از وضعیت FUP:

مشترکین پس از رسیدن به وضعیت FUP یعنی (اتمام ترافیک و کاهش سرعت تا 128 کیلوبیت) می توانند پیش از پایان یافتن زمان سرویسشان با خرید بسته های ترافیک اضافه سرعت خود را مجدد به سرعتی که در ابتدا خریداری نموده بودند ارتقا دهند.

نکات مهم:

ترافیک کلیه سرویس های غیرحجمی مدت دار(سه ماهه، شش ماهه و یکساله) یکجا در اختیار کاربر قرار می گیرد.
با خرید سرویس های 3 ماهه از 3 درصد، 6 ماهه از 6 درصد و یکساله از 10 درصد تخفیف بهره مند خواهید شد.
بسته های اضافه ترافیک خریداری شده بدون هیچ محدودیت زمانی به تمامی دوره های بعد منتقل می شود.
حجم باقیمانده سرویس های عادی غیرحجمی به دوره ی بعدی منتقل نمی شود.
سرعت سرویس بر روی همان سرعتی که فروخته شده است محدود خواهد شد یعنی سرعت سرویس بیشتر از سرعت اسمی آن باز نیست، برای مثال کاربر با انتخاب سرویس ۸ مگ بصورت واقعی روی سرعت ۸ مگ ( ۹۵% تضمینی ) محدود خواهد شد و سرعتی بالاتر دریافت نخواهد کرد.
در صورت درخواست مشترک، هزینه نصب حضوری بر اساس مصوبه ۲۳۷ سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی ۱۵،۰۰۰ تومان می‌باشد. به مبلغ فوق نیز 9% مالیات بر ارزش افزوده اضافه خواهد شد .

موافقتنامه سطح خدمات (SLA)

برای کسب اطلاعات بیشتر با کارشناسان ما ، با شماره ویژه 01152211888 تماس بگیرید .

  • مبلغ ای پی ثابت بصورت ماهانه ۵۰,۰۰۰ ریال می باشد.
بسته های ترافیکی

بسته های ترافیکی سرویس +ADSL2

trfic
فهرست